Automatizacija

Osnovna djelatnost tvrtke Fornax d.o.o. je automatizacija industrijskih procesa. Najviše referenci smo ostvarili u području vodoopskrbe i odvodnje gdje smo napravili lokalnu automatiku na više od 100 različitih objekata (crpnih stanica, hidroforskih stanica, vodospremnika, prekidnih komora, uređaja za pročišćavanje pitke vode, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda,...). Nakon izrade lokalne automatike navedene objekte smo povezali u pripadajuće sustave daljinskog nadzora i upravljanja (SDNU) optimalno kombinirajući raspoložive tehnologije za prijenos podataka. U radu koristimo dugogodišnje iskustvo i najkvalitetniju opremu  renomiranih svjetskih proizvođača kako bi maksimalno produžili životni vijek postrojenja a zahtjeve za održavanjem sveli na minimum.

Naš tim inženjera i tehničara vam može pružiti podršku prilikom:

  • izrade projektne dokumentacije
  • proizvodnje upravljačkih ormara
  • isporuke i ugradnje mjerno regulacijske opreme
  • realizacije prijenosa podataka žično, svjetlovodom ili radijskom vezom
  • izrade programske podrške za PLC, HMI i SCADA sustave
  • puštanja postrojenja u pogon
  • održavanja
 
 
  Automatizacija industrijskih procesa - Sve