Dezinfekcija vode

Posebno zanimljivo područje rada tvrtke Fornax d.o.o. je dezinfekcija pitke vode. Za dezinfekciju pitke vode koristimo najmoderniju  tehnologiju njemačke tvrtke Dinotec GmbH gdje se iz soli i pitke vode metodom elektrolize na licu mjesta proizvodi relativno bezopasna otopina natrijevog hipoklorida.

Dezinfekcija vode je proces koji je neophodan da bi u skladu sa zakonskom regulativom voda mogla dobiti status pitke vode. Provodi se na način da se u vodu dodaje dezificijens kako bi se eliminirao ili smanjio broj prisutnih mikroorganizama. Najčešće se kao dezificijens koristi neki od spojeva sa klorom (plinski klor, natrijev hipoklorid, klor dioksid,...) ili u manjem broju slučajeva ozon i UV zrake kao novije metode dezinfekcije.

 

Prednosti dezinfekcije sa spojevima na bazi klora:

 • niska cijena
 • relativno laka dostupnost
 • rezidual odnosno produženo djelovanje (učinci dezinfekcije djeluju još 1-3 dana nakon injektiranja dezificijensa u vodu)

 

Nedostaci tradicionalnih dezinfekcija na bazi klora:

 • 100%-tni plinski klor je vrlo agresivan, opasan za zdravlje i okoliš (koristi se i kao bojni otrov)
 • 100%-tni plinski klor je opasan pri  transportu i skladištenju
 • 100%-tni plinski klor je opasan za rukovanje (zahtjeva obuku djelatnika i posebne mjere zaštite na radu)
 • uz postrojenje koje koristi 100%-tni plinski klor potrebno je ugraditi i opremu za neutralizaciju koja se aktivira u slučaju nekontroliranog istjecanja plinskog klora
 • natrijev hipoklorid NaOCl – otopina 10-15% koja se može kupiti u spremnicima je relativno skupa, nestabilna (s vremenom opada koncentracija) i nepraktična za rukovanje

 

 

Prije 10-ak godina smo počeli koristiti tehnologiju dezinfekcije vode na bazi klora koja eliminira gore  nabrojane nedostatke uz zadržavanje prednosti dezificijensa na bazi klora. Radi se o tehnologiji gdje se metodom elektrolize na licu mjesta kontinuirano proizvodi relativno bezopasna otopina natrijevog hipoklorida (koncentracije od 0,5% do 3,3%) iz tabletirane kuhinjske soli (NaCl), vode i el. struje.

 

Prednosti tehnologije proizvodnje natrijevog hipoklorida elektrolizom na licu mjesta:

 • transport tabletirane kuhinjske soli u vrećama (bezopasan)
 • skladištenje tabletirane kuhinjske soli u vrećama (bezopasno)
 • proizvodnja blage otopine natrijevog hipoklorida NaOCl 0,5 do 3,3% (relativno bezopasno)
 • nema zakonskih ograničenja ni posebnih kontrola zbog niske koncentracije NaOCl
 • proizvodi se u količini potrebnoj za neposrednu upotrebu u kratkom vremenu
 • cijena po kilogramu (ekvivalent) značajno niža u odnosu na plinski klor
 • nema nusprodukata koje je potrebno posebno zbrinjavati

 

 

Prilikom izrade postrojenja za dezinfekciju vode koristimo uređaje za elektrolizu njemačke tvrtke Dinotec čiji smo dugogodišnji ugovorni partner. U njihovom proizvodnom programu postoje dvije grupe elektroliznih uređaja – sa cijevnom tehnologijom i sa membranskom tehnologijom.

 

Prednosti cijevne tehnologije u odnosu na membransku tehnologiju:

 • jednostavnija i robusnija izvedba
 • jednostavnije održavanje
 • niža cijena
 • niži zahtjevi za kvalitetom tabletirane soli
 • mogućnost upotrebe morske vode kao sirovine

 

 

Prednosti membranske tehnologije u odnosu na cijevnu tehnologiju:

 • iznimna čistoća proizvedenog natrijevog hipoklorida
 • cca upola manja potrošnja tabletirane soli NaCl po jedinici dezificijensa
 • manja potrošnja struje za istu količinu dezificijensa
 • manji prostorni zahtjevi kod velikih uređaja zbog veće koncentracije produkta (cca 5 puta manji spremnici)  

 

Upotrebom navedenih uređaja za elektrolizu svakodnevno se dezinficira pitka vode koju koriste stanovnici Splita, Kaštela, Trogira, Omiša, Raba, Šestanovca,...

 

Ukoliko i Vi imate potrebu za izradom sustava za dezinfekciju vode možemo Vam ponuditi:

 • konzultacije sa našim stručnim timom
 • obilazak naših referenci i razgovor sa dugogodišnjim korisnicima
 • izradu idejnog projekta
 • izradu projektne dokumentacije
 • isporuku i ugradnju opreme
 • testiranje i puštanje u rad
 • isporuku sirovina (NaCl)
 • održavanje
 
 
  Dezinfekcija vode - Sve